"...ketika kaum muslimin mencapai  tamadun (kebudayaan) yang tinggi, pada zaman al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, dengan percaya akan ketinggian agama Islam, para pujangga dan filosof muslim menyalin kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab.  Demikian juga bahasa-bahasa yang lain dengan tidak memandang agama apapun juga, hingga menjadi kekayaan yang gilang-gemilang untuk membentuk kebudayaan Islam.""...ketika kaum muslimin mencapai tamadun (kebudayaan) yang tinggi, pada zaman al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, dengan percaya akan ketinggian agama Islam, para pujangga dan filosof muslim menyalin kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Demikian juga bahasa-bahasa yang lain dengan tidak memandang agama apapun juga, hingga menjadi kekayaan yang gilang-gemilang untuk membentuk kebudayaan Islam."

- Prof. Dr. Hamka dalam buku "Falsafah Hidup"