31 Juli 2016

Ilmu Pengetahuan

"...ketika kaum muslimin mencapai  tamadun (kebudayaan) yang tinggi, pada zaman al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, dengan percaya akan ketinggian agama Islam, para pujangga dan filosof muslim menyalin kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab.  Demikian juga bahasa-bahasa yang lain dengan tidak memandang agama apapun juga, hingga menjadi kekayaan yang gilang-gemilang untuk membentuk kebudayaan Islam.""...ketika kaum muslimin mencapai tamadun (kebudayaan) yang tinggi, pada zaman al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, dengan percaya akan ketinggian agama Islam, para pujangga dan filosof muslim menyalin kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Demikian juga bahasa-bahasa yang lain dengan tidak memandang agama apapun juga, hingga menjadi kekayaan yang gilang-gemilang untuk membentuk kebudayaan Islam."

- Prof. Dr. Hamka dalam buku "Falsafah Hidup"

0 komentar: on "Ilmu Pengetahuan"

Posting Komentar


Ingin menambahkan sesuatu dari posting di atas? Ingin berdiskusi?

Semuanya dipersilakan, namun mohon maaf karena komentar dengan bahasa yang kurang layak ataupun spam tidak akan saya munculkan.

Mohon pengertiannya :-)